Spring naar inhoud

Actievoorwaarden Instagram wedstrijd nieuwe naam SDT Boardteam

Actievoorwaarden Instagram actie Nieuwe naam SDT Boardteam  

 • De looptijd van deze actie is van 10 mei tot en met 9 juni 2020 
 • Meedoen met de actie kan op de Instagrampagina van SDT Boardteam
 • Het volgen van de Instagram pagina van SDT Boardteam en het taggen van een vriend/vriendin in de comments van de actiepost zijn voorwaarden voor het deelnemen aan de actie 
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op de Instagrampagina van SDT Boardteam en kan aanspraak maken op de prijs door een persoonlijk bericht te sturen naar SDT Boardteam via de Instagrampagina   
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of andere goederen
 • SDT Boardteam behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen of aan te passen zonder de deelnemers te hoeven inlichten en zonder opgaaf van redenen. De actuele versie van de actievoorwaarden zal via de link in bio van de Instagrampagina van SDT Boardteam te downloaden zijn. 
 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met de actievoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van je naam en eventuele foto voor uitingen van SDT Boardteam.
 • SDT Boardteam aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de gewonnen prijs
 • Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal SDT Boardteam een besluit nemen
 • De gekozen nieuwe naam hoeft niet uit de inzendingen van deze actie te komen, ook staat het SDT Boardteam vrij om een deel van de ingezonden naam te gebruiken of daarmee een nieuwe combinatie te maken 
 • Na inzending kunnen geen rechten meer ontleend worden aan de naam 
 • Deze winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Instagram